studiotemat.com is owned by studio tEMAt Paweł Szydłowski, Ćmiłów, Leśna 24a, 20-388 Lublin,

TAX ID: 712 206 54 89